Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Slider

Innehållsförteckning

  När kan jag använda en slider?

  Slider är effektiv att använda när respondenten önskas ge ett betyg på en skala mellan två olika värden.

  Hur skapar jag en slider?

  När slider väljs som frågetyp, läggs den till längst ned på sidan och du ges möjligheten att lägga till en rubrik följt av min- och maxvärde (dubbelklicka på området för att skriva in texten).

  Slidern räknas alltid som viktad och ger ett medelvärde samt en standardavvikelse i rapporten.

  I rutan Min kan du ange vad som motsvarar det lägsta betyget, till exempel ”Mycket dåligt”. I rutan Max anger du vad som motsvarar det högsta betyget, till exempel ”Mycket bra”. Dubbelklicka på området för att lägga in dina ändringar.

  Genom att klicka på redigeringsikonen till höger öppnas ett grått fält upp där ett antal valmöjligheter presenteras (detta fält synliggörs även när du editerar frågans rubrik och/eller text):

  Hur anpassar jag en slider?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Visa valt värde: Klicka i om du vill att det valda värdet (i detta fall 0-10) skall vara synligt för respondenten.

  Min: I detta fält skriver du in det lägsta värdet i betygsskalan. Notera att värdet måste gå från lågt till högt, till exempel från 1 till 10.
  Max: I detta fält skriver du in det högsta värdet i betygsskalan. Om inga värden anges, blir betygen per automatik 1 till 10.

   

  Slider i respondentvyn:

  Slider med Visa valt värde i respondentvyn: