Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

SMS-utskick

Innehållsförteckning

  När ska jag använda SMS-utskick?

  När du har en lista med respondenter som du vill nå via telefon rekommenderar vi att du väljer att skicka undersökningen via SMS. Det är enkelt att skapa ett SMS-utskick och du kan skicka automatiska påminnelser till de som ännu inte har besvarat undersökningen.

  Viktigt: Det tillkommer extra avgifter för SMS-utskick.

  Hur skapar jag ett SMS-utskick?

  Gå in i redigeringsläget för den undersökning du vill använda och klicka på Distribution och sen SMS för att komma till menyn för SMS-utskick.

  Utskicksnamn: Här kan du namnge ditt utskick. Det kan vara användbart ifall du arbetar med flera utskick i samma undersökning.

  Avsändare: Du måste ange vilken avsändare som ska användas.
  Avsändarnamnet måste vara:

  • Endast bokstäver och siffror. Du får inte använda några mellanslag eller specialtecken (till exempel +! # -%).
  • Du kan bara använda A-Z. Bokstäver som Å, Ä och Ö är inte tillåtna.
  • Namnet kan max innehålla 11 bokstäver eller 15 siffror.

  SMS: Här kommer du att se en textruta där du måste ange din SMS-text. Denna text är vad respondenterna kommer att se i sms:et. Vi rekommenderar att du använder en kort hälsning och sen en länk till undersökningen.

  Viktigt: För att visa länken till undersökningen måste du inkludera [[LINK]] någonstans inne i textrutan.

  Du får använda upp till 160 tecken i SMS-texten. Detta beror på ett officiellt SMS-protokoll som begränsar antalet byte som kan skickas inom ett SMS.

  Lägg till en påminnelse

  Längst ned på sidan anger du datum för ert utskick. Alltså det datum och vilken tidpunkt på dagen utskicket ska göras. Du kan även skapa eventuella påminnelser (du kan lägga till flera påminnelser i förväg om du önskar).

  När du har klickat på Lägg till påminnelse kan du bestämma tid för utskicket och även redigera SMS-texten. Det gör du genom att klicka på knappen Edit SMS.
  Du kan även bestämma vem som ska få påminnelsen genom att ändra detta i rullgardinsmenyn Skicka till.

  I distributions-vyn kan du se dina SMS-utskick och påminnelser. Klickar du på en av dina påminnelser kommer du till original-utskicket. SMS-påminnelser är endast tillgängligt i redigeringsläget av original-utskicket.

  Klicka på Fortsätt för att spara och gå vidare till fliken Respondenter.

  Hur lägger jag till respondenter?

  Under fliken Respondenter lägger du till alla telefonnummer som du vill skicka till. Det finns tre olika alternativ för att lägga till respondenter.

  Viktigt: Alla telefonnummer måste ha en landskod och kan inte innehålla några specialtecken eller mellanslag. Så här ser ett korrekt telefonnummer ut: 46731234567.

  Lägg till telefonnummer: Med det här alternativet så kan du enkelt kopiera och klistra in telefonnummer från annan källa, till exempel Excel. Separera nummer med en radbrytning.

  Använd en redan uppladdad lista: Här kan du välja en befintlig respondentlista som skapats på ert konto i menyn för Listor & Data.

  Lägg till fil: Här kan du ladda upp en Excel-fil med telefonnummer som du vill skicka undersökningen till. I denna kan du även inkludera information om dina respondenter, även kallat bakgrundsdata. Läs mer om hur du skapar Excel-filen.

  I rutan till höger, under Tillagda, kan du se hur många telefonnummer du har lagt till i ditt utskick. Klicka på pennikonen för att ta bort eller redigera telefonnummer.

  Klicka på Fortsätt för att spara ditt SMS-utskick och fortsätta till fliken Beställ där du aktiverar ditt utskick.

  Hur beställer jag utskicket?

  Under fliken Beställ aktiverar du alla telefonnummer som du har lagt till i ditt utskick. Utskicket genomförs först vid det angivna datumet i schemaläggningen. Om det angivna datumet redan har passerat så görs utskicket inom 5–10 minuter.

  Innan du beställer ditt utskick kan du granska datumet för påminnelser, liksom antalet mottagare. När du klickar på Beställ kommer du att bli ombedd att aktivera undersökningen direkt (om inte undersökningen redan är aktiv).

  Viktigt: Innan några SMS-meddelanden kan skickas måste undersökningen aktiveras.

  När du har beställt utskicket kommer du att vidarebefordras tillbaka till Distribution. En grön symbol betyder att utskicket har beställts.

  Viktigt: Om det finns några varnings- eller informationsikoner under fliken Beställ kan det hända att information saknas. Du kan sväva musen över dessa ikoner för att se ytterligare information.

  Den röda triangeln betyder att information saknas och ditt utskick kan inte genomföras.

  Den gula triangeln betyder att det finns något som du kanske vill dubbelkontrollera.