Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Star Rating

Innehållsförteckning

  När kan jag använda Star Rating?

  Star Rating kan användas för att betygsätta frågor på en betygsskala med hjälp av stjärnor. Denna frågemekanism bör användas när bara ett av flera svarsalternativ kan väljas.

  Hur skapar jag en Star Rating?

  För att skapa en Star Rating klickar du på alternativet i menyn till vänster på skärmen. Frågan läggs till längst ner i undersökningen du redigerar.

  Du får nu möjlighet att ange en beskrivning eller en rubrik. Detta fält kan givetvis lämnas tomt. För att ändra texten klickar du på Dubbelklicka för att lägga till text.

  För att ändra betygsskalan dubbelklickar du på texten Min till vänster eller Max till höger för att skriva in din egna text.

  Hur anpassar jag en Star Rating?

  Antal stjärnor: Klicka på Number of stars för att välja att lägga till fler stjärnor eller ta bort stjärnor. Det fungerar bara med 5–7 stjärnor.

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Vikt: Klicka i Vikt om du vill kunna vikta svarsalternativen. Viktning ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Skriv in önskat värde i den lilla ruta som finns efter varje svarsalternativ.

  Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärden och standardavvikelse i rapporten. Genom att tilldela ett svarsalternativ värdet 0, kommer alternativet att vara med i beräkningen och då viktas lägre än 1. När viktning har lagts till ett svarsalternativ, kommer ordet Viktad (i grönt) att visas till höger om mekanismen efter att du har sparat ändringen.

  Star Rating i respondentvyn: