Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Steg 2: Definiera mål objektiv

En undersökning kan vara en viktig informationskälla och en betydande faktor för att utveckla arbetet med både medarbetare och kunder – förutsatt att den genomförs korrekt. För att få tillgång till rätt feedback rekommenderar vi att du skriver en projektplanering.

  • Vad är målet med ditt projekt?
  • Vad behöver du göra för att uppnå det målet?

Vad är mål och objektiv?

Mål är något som du vill uppnå långsiktigt. Målet med din undersökning bör samverka med organisationens övergripande mål för att få bäst effekt.

Objektiv är definierade steg som lätt kan mätas och användas som komponenter för att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga mål.

Varför behöver jag mål och objektiv?

För att få ut så mycket som möjligt från ditt undersökningsresultat är det viktigt att sakta ner och tänka på vad du vill uppnå med din enkät. Det är viktigt att ha en plan ifall du ska få tillförlitliga resultat som du kan vidta direkta åtgärder på.

Att ha en definierad plan och strategi för din undersökning gör det mycket lättare att hålla sig organiserad, vilket i sin tur leder till en mer fokuserad undersökning. Respondenternas upplevelse kommer att bli mycket bättre om du bara fokuserar på frågor som är direkt relaterade till målet med din undersökning.

Vad behöver jag tänka på?

För att uppnå dina mål finns det ett antal frågor som du måste tänka på innan du kan börja skapa en undersökning. Här är några exempel på frågor som du bör ställa till dig själv:

  • Vad behöver jag veta?
  • Vem ska svara på undersökningen?
  • Finns det någon specifik målgrupp eller bakgrundsinformation som jag behöver inkludera?
  • Hur ska jag distribuera undersökningen?