Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Steg 3: Skapa en lista med frågor

Vill du ha en fråga per sida eller vill du kategorisera frågorna i olika block (till exempel bakgrundsinformation, ledarskap eller arbetsmiljö)? I de flesta fall föreslår vi att din undersökning delas upp i olika block för att göra undersökningen kortare och enklare för respondenterna att besvara.

Det finns ett par tumregler att tänka på när du skapar din undersökning.

Håll en röd tråd

 • Använd samma svarskala under hela din undersökning (med undantag för NPS-frågan).
 • Undvik inverterade frågor. Alla svarsalternativ borde vara från lågt till högt eller vice versa.
 • Ge dina respondenter möjlighet att besvara frågor med en ”övrig kommentar”.

Håll det enkelt

 • Håll dig till ämnet.
 • Undvik tekniska termer och ord med emotionella associationer.
 • Använd liknande uttryck under hela undersökningen.

Kort är gott

 • Ställ bara frågor som du kan vidta åtgärder på.
 • Använd fördefinierad information om dina respondenter för att möjliggöra jämförelseanalyser (bakgrundsdata).

Vad du inte ska göra

 • Undvik frågeställningar som kan leda till olika tolkningar.
 • Använd inte ordet ”och”. Till exempel: ”Vad tycker du om produktens pris och leveranstid?” Dela istället upp frågorna.
 • Fråga inte ledande eller suggestiva frågor. Till exempel: ”Har du några problem med din chef?”

Vilka frågor behöver jag ställa?

Detta är självklart väldigt individuellt utifrån målet med undersökningen, men det finns några områden som du måste se över för att få ett tillförlitligt resultat. Till att börja med måste du tänka på bakgrundsinformation. Vad behöver du veta om dina respondenter för att göra en korrekt analys av resultatet?

För det andra är det viktigt att du bestämmer vilka KPI-värden som du ska mäta. Vill du mäta NPS (Net Promoter Score) eller är du mer intresserad av till exempel NKI (Nöjd Kund Index) eller NMI (Nöjd-medarbetarindex)? Beroende på vilka KPI: er du väljer att mäta är det viktigt att du implementerar alla aspekter av detta i din undersökning. Om du behöver ändra KPI: er i framtiden måste du börja om från början utan möjlighet att jämföra resultaten över tid.

Finns det ytterligare frågor som du behöver inkludera i din undersökning? Hitta ett lämpligt tillvägagångssätt för att inkludera dessa frågor utan att det påverkar undersökningens flöde. Sekundära frågor ska vara enkla att besvara och borde inte ta bort för mycket fokus från det primära målet.

Vi rekommenderar att du organiserar din undersökning i den ordning som visas på bilden ovan.

1. Börja först med bakgrundsfrågorna. De kommer att fungera som en lätt introduktion för respondenterna medan du får data som du behöver för att kategorisera dina resultat efter t.ex. olika avdelningar eller åldersgrupper.

2. Efteråt ställer du de frågor som kommer att ge dig dina KPI-värden. Till exempel en NPS-fråga.

3. Sist inkluderar du andra frågor som hjälper dig att uppnå de resultat du behöver. Dessa frågor brukar vanligtvis vara ganska tidskrävande att besvara så därför rekommenderar vi att de ställs sist av allt. Inkludera även svarsalternativ som ”Vet ej” eftersom det kanske inte är relevant för alla respondenter att besvara samtliga frågor.

Tips: Vi rekommenderar starkt att du involverar dina kollegor och chefer i undersökningen innan du börjar utforma frågorna.

Hur skapar jag min undersökning?

Följ dessa steg för att skapa din undersökning:

1. Klicka på ”Skapa en undersökning” och sedan på ”Skapa en ny undersökning”. Du kan även välja ”Kopiera en undersökning” om det redan finns en sparad mall som du vill använda.

2. Namnge undersökningen, lägg till en beskrivning och ett start- och slutdatum. Klicka på ”Spara” för att fortsätta.

3.
Du kommer nu att vidarebefordras till redigeringsläget för din undersökning. Du kan läsa mer om detta här.

4. Lägg till frågor genom att trycka på önskad frågetyp i menyn till vänster. Du kan läsa mer om de olika frågetyperna här.

5. Gå till ”Övriga inställningar” för att ställa in önskade inställningar.

6. Testa din undersökning. Du kan göra detta genom att trycka på eller genom att använda alternativet ”Testlänk” på distributionssidan. Du kan läsa mer här.

7. Fortsätt till ”Distribution” för att skapa ett utskick eller en publik länk. Här kan du kan läsa mer om distribution.

8. Välj önskad distributionskanal i menyn till vänster. Du kan läsa mer om de olika metoderna här.

9. Se till så att din undersökning är aktiverad. Läs mer om aktivering här.