Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Steg 6: Samla in svar

Innehållsförteckning

  När undersökningen har skickats ut till dina respondenter eller publicerats som en undersökningslänk kommer du kunna samla in svar i realtid. Resultaten presenteras som individuella svar, grafer och ordmoln direkt i ditt Netigate-konto.

  Hur snabbt kan jag förvänta mig att få svar?

  Vart hittar jag resultaten?

  Du kommer åt din undersökningsrapport på två olika sätt. Till att börja med måste du besöka se resultat eller redigera undersökning för att kunna komma åt rapporten.

  • Gå till undersökningen som du vill se resultaten för och klicka på undersökningens namn. Du kommer nu åt rapporten.
  • På höger sida, under alternativen för den specifika undersökningen, klickar du på
   .

  Undersökningsinformation

  I resultatöversikten kan du följa svarsfrekvensen för dina undersökningar. Det är intressant att följa utvecklingen för att säkerställa att du får den mängd svar du behöver för att göra en korrekt analys av resultatet.

  Om du klickar på ”Information” i vänstermenyn kan du se intressant fakta om undersökningen och de svar som har registrerats hittills.

  Dagar kvar: Visar hur många dagar undersökningen har varit aktiv och hur länge till den kommer att vara tillgänglig.

  Utskick: Antal respondenter som undersökningen har skickats till.

  Svar: Antal respondenter som har påbörjat undersökningen.

  Slutförda: Antal respondenter som har slutfört undersökningen.

  Bortfall: Antal respondenter som har påbörjat men inte avslutat undersökningen.

  Svarstid (median): Hur lång tid det tar för dina respondenter att slutföra undersökningen. Värdet är baserat på medianvärdet av alla slutförd svar.

  Mobilanvändare: En uppskattning av hur många svar som har registrerats via en mobil enhet.

  Desktop-användare: En uppskattning av hur många svar som har registrerats via en dator.

  Bortfallsfrekvens: Visar vart i undersökningen som bortfallen sker (om det finns några).

  Svar per dag: Visar hur många svar som genereras per dag.

  Vad är en bra svarsfrekvens?

  Det här är en knepig fråga eftersom det inte finns något universellt svar. Du behöver ta hänsyn till hur lång din undersökning är, din målgrupp och ett antal andra omständigheter. Allt vi kan göra är att använda statistik för att skapa ett riktmärke att jämföra med.

  Dessa exempel är bara en indikation på vad liknande undersökningar har haft för svarsfrekvens.

  Kundundersökningar

  Medarbetarundersökningar