Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Steg 8: Skapa rapporter

När du har analyserat rapporten är det naturliga steget att presentera resultaten för din organisation och (om det är relevant) för dina kunder. Du kan använda analysverktygen som finns tillgängliga i Netigate eller bygga egna rapporter som är baserade på undersökningsdatan.

Det finns en exportfunktion som du kan använda för att extrahera data från verktyget och en delningsfunktion för att dela rapporter via en webblänk.

Exportera rapporter

Du kan ladda ner dina resultat och arbeta med dem i ett annat format. Exportera rapporten som Excel, PDF, PowerPoint eller SPSS. Du kan behöva anpassa den exporterade rapporten innan du kan presentera din data.

Läs mer om hur du exporterar rapporter.

Dela rapporter

Med det här alternativet kan du skapa en webbadress som innehåller din rapport. Det är ett tidseffektivt sätt att dela resultaten utan att behöva ladda ner och anpassa en rapport. Det är enkelt att uppdatera rapporten och komplettera med olika informationstexter och rubriker.

Du kan även dela en rapport innan undersökningen är avslutad. Det kan vara användbart när du vill dela resultat med personer som inte har tillgång till Netigate-kontot.

Läs mer om hur du delar rapporter.

Rapporteringsprocessen

1. Kommunicera resultaten

  • Diskutera resultaten med ledningsgruppen och olika avdelningar.
  • Dela Netigate-rapporter inom din organisation.

2. Skapa handlingsplaner

  • Basera beslut på undersökningsresultaten.
  • Använd resurser och kompetenser inom din organisation.

3. Planera uppföljningar inom din organisation

  • Utvärdera undersökningsprocessen – Hur kan den förbättras?
  • Skapa uppföljningsundersökningar för att mäta effekten av de åtgärder som vidtagits.

Kan jag få hjälp med rapporter och analyser?

Ja, självklart kan du få det!

Våra undersökningskonsulter kan hjälpa dig med avancerade analyser och rapportering av resultaten. Här är ett exempel på en sådan rapport.

Hör av dig till er kontaktperson på Netigate eller vårt Customer Success Team för att veta mer. Här hittar du våra kontaktuppgifter.