Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Steg 9: Skapa handlingsplaner

När du har slutfört undersökningen och presenterat resultaten inom organisationen, rekommenderar vi att du skapar handlingsplaner utifrån undersökningsresultaten.

För att bibehålla engagerade kunder och medarbetare är det viktigt att ni visar vilka åtgärder som vidtas. Det finns ingen skam i att få en låg poäng i en undersökning – så länge du visar ett intresse för att förbättras. Ett problem som identifieras och sedan åtgärdas kan nämligen ha en stor positiv inverkan på medarbetarnöjdhet och kundlojalitet.

Det bästa sättet att visa att du värdesätter dina respondenters åsikter är att ge dem tecken på att du lyssnar. Respondenter som tycker att deras åsikter betyder något är mer benägna att svara på nästa undersökning.

Handlingsplanering

När du skapar din handlingsplan rekommenderar vi att du följer dessa enkla steg:

  1. Prioritera: Välj 2–3 olika huvudområden som behöver förbättras.
  2. Förklara: Analysera och brainstorma fram möjliga lösningar.
  3. Bestäm: Välj möjliga lösningar. Vad behöver ni göra? Vem ska vara ansvarig? När ska det göras?
  4. Implementera: Hur och när ska du följa upp dina handlingar?

Kontinuerlig uppföljning

Kom ihåg att feedbackhantering är en kontinuerlig process och bara för att du har avslutat din undersökning betyder det inte att du är klar. Du kommer att få tillgång till massor av viktiga insikter genom att göra korta pulsundersökningar under årets gång. Du kan göra detta med hjälp av vår API eller genom att skapa uppföljningar efter varje månad / kvartal.

Undersökningsarbetet är ett fortlöpande arbete och för att du ska kunna ta fram de mest aktuella resultaten rekommenderar vi att du följer denna process:

Avslutningsvis har vi listat ytterligare riktlinjer som hjälper dig att lyckas med din feedbackhantering:

  1. Analys är en nödvändighet!
  2. Skapa detaljerade rapporter.
  3. Diskutera hur du vill hantera fritextsvar och kommunicera dina beslut.
  4. Delegera ansvar och uppdatera berörda medarbetare och ledningsgrupper kontinuerligt.