Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Ta bort filter och återställ rapporten


Om du vill ta bort ett filter eller återställa rapporten fullständigt så har du två alternativ:

1. Tryck på knappen Återställ uppe i det vänstra hörnet av rapportens funktionsfält. (Markerad i rött på skärmbilden ovan).
2. Tryck på knappen Filter i funktionsfältet för att ta bort de filter som du inte längre vill använda.

1. Återställ

När du använder knappen Återställ tar du inte bara bort befintliga filter utan återställer även hela rapporten till en standardrapport. Detta innebär att alla filter, formateringar och ändringar som genomförts i diagram och informationstexter kommer att tas bort.

Viktigt! Återställningen tar inte bort några svar eller resultat från rapporten.

2. Filter

Om du klickar på Filter kan du ta bort ett eller flera filter manuellt. Menyn där du gör detta kommer att se ut som bilden nedan. Klicka på för att ta bort ett specifikt filter.