Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Testa en undersökning

Hur testar jag min undersökning?

Det finns olika möjligheter för att testa din undersökning beroende på vart du befinner dig i skapandeprocessen och vad du är intresserad av att förhandsgranska.

Förhandsgranska en sida

Med det här alternativet kan du förhandsgranska den sidan som du för närvarande arbetar med. Välj först en av dina sidor i menyn och klicka sen på förstoringsglaset uppe i det högra hörnet . Det kommer nu öppnas ett nytt fönster som innehåller en förhandsvisning av den specifika sidan.

Förhandsgranska hela undersökningen

Med det här alternativet kan du förhandsgranska hela undersökningen som du för närvarande arbetar med. Välj först Alla eller Introduktion i menyn och klicka sen på förstoringsglaset uppe i det högra hörnet . Det kommer nu öppnas ett nytt fönster som innehåller en förhandsvisning av hela undersökningen.

Testlänk

Det här alternativet är tillgängligt på sidan för distribution. Uppe i högra hörnet hittar du knappen Testlänk. När du klickar på den här knappen öppnas ett popup-fönster med en QR-kod. Om du har tillgång till en QR-läsare kan du testa undersökningen i en mobilversion. I popup-fönstret finns även en text som heter Testlink. Klicka på den här texten för att öppna upp ett nytt fönster som visar hela undersökningen i en testmiljö.

Du har nu möjlighet att testa funktionalitet, logik och utseendet i undersökningen, såväl som översättningar (om du har några).

Viktigt: Du ska aldrig distribuera en testlänk till dina respondenter eftersom inga svar kan registreras.

Testutskick (E-post och SMS):

När du arbetar med ett e-postutskick eller SMS-utskick kan du testa respondentens upplevelse genom att genomföra ett testutskick. Det kan vara användbart för att säkerställa så att formatet är korrekt och att länken till undersökningen fungerar.

När du är inne i ett e-post- eller SMS-utskick finns det en knapp på höger sida som du kan klicka på för att skicka en testversion av utskicket.

Viktigt: Testutskick av SMS fungerar som ett vanligt utskick och det tillkommer en extra kostnad för varje SMS.