Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Skapa tester och frågequiz

Netigate kan användas på flera olika sätt. Ett av användningsområdena är för tester och frågequiz för att mäta bl.a. kunskapsnivåer och färdigheter. Använd viktade radioknappar när du bygger dina frågor. Ange ”1” som vikt för det svarsalternativ som är korrekt och lämna övriga rutor för vikt tomma. Netigate kommer då känna av om respondenterna svarar rätt eller fel.

Viktigt! Felaktiga alternativ får inte ha en vikt angiven.

För att Netigate ska kunna visa frågorna som ett frågequiz måste du först ta hänsyn till några inställningar.

Klicka på Övriga inställningar i menyn inne i redigeringsläget.

Antal rätt svar: Räknar ut resultatet av alla viktade frågor i ditt formulär och ger respondenten sin totala poäng i jämförelse med den maximala poängen. Denna poäng visas för respondenten i slutet av undersökningen.

Visa svar: Ger respondenten en presentation av alla frågor i undersökningen tillsammans med vilka svar som lämnades. I kombination med Antal rätt svar ser respondenten även om svaret som gavs var korrekt eller inte.

Du har möjligheten att ladda ner resultatet som PDF genom att klicka på ikonen längst upp till höger i presentationen.

Om vi t.ex. skulle ställa frågan om vilket år Albert Einstein föddes så skulle det se ut så här när svarsalternativen läggs till i presentationen:

Lägg till intervaller eller poängsystem

Det går även att bygga in ett poängsystem där respondenterna kan se vilken intervall de hamnade i eller se sin totala poäng.

Följ dessa steg för att formatera presentationen med dina olika intervaller.

Texten nedan måste placeras i början av sluttexten för att funktionen ska fungera:

[points]0-4,5-10,11-16[/points]

Det här exemplet kommer att skapa en intervall för respondenter med 0–4 rätta svar, en för dem med 5–10 rätta svar och en tredje intervall för dem som har 11–16 rätta svar. Du kan justera dessa siffror för att anpassa intervallerna till din egna undersökning.

Nedanför lägger du till vad som ska visas för var och en av de olika intervallerna.

[0-4]Denna text visas om den totala poängen är 0-4.[/0-4]
[5-10]Denna text visas om den totala poängen är 5-10.[/5-10]
[11-16]Denna text visas om den totala poängen är 11-16.[/11-16]

Viktigt! Om du inte vill använda dig av poängintervaller måste du ändå lägga till ett poängområde, t.ex. [points]0-16[/points].

Om du vill visa den totala poängen som respondenten samlade ihop ska du skriva in [score] mellan intervallerna.

Att lägga till ett poängsystem kan även användas för att utföra personlighetsquiz 

Om du vill begränsa den tid som ges for respondenten att besvara testet kan du sätta en tidsfrist. Läs mer om tidsbegränsning och tidtagning i undersökningar.