Success Center

Support

Textruta

När ska jag använda en textruta?

En textruta möjliggör för respondenten att skriva in en kortare text som svar.

Hur skapar jag en textruta?

När textruta väljs som frågetyp läggs den till längst ner på sidan. Du får möjlighet att lägga till en beskrivning eller rubrik men dessa fält kan naturligtvis också lämnas tomma. Väljer du ”textfält” får du ett större område för fritextsvar som är mer lämpat för en längre kommentar.

Hur anpassar jag en textruta?

Obligatorisk: Klicka i ”Obligatorisk” om ni vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

Följande funktioner fungerar enbart I kombination med en obligatorisk fråga:

Numerisk: Klicka i ”Numerisk” om du endast vill att numeriska värden (siffror) skall godkännas som svar.
E-postadress: Klicka i ”E-postadress” om du endast vill att e-postadresser skall vara godkända svar.
Datum: Funktion gör så att respondenten kan välja ett datum från en kalender.
Extern parameter: : Klicka i ”Extern parameter” om du vill kunna fånga upp externa parametrar i URL:n. Detta används för det mesta vid genomförande av panelundersökningar.
Max antal tecken: Det är möjligt att begränsa antal siffror eller bokstäver som svaret får bestå av. Om denna ruta lämnas tom kommer max 150 tecken att vara tillåtna.

 

Texruta i respondentvyn:

 

Texfält i respondentvyn: