Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Textruta

Innehållsförteckning

  När ska jag använda en textruta?

  En textruta möjliggör för respondenten att skriva in en kortare text som svar.

  Hur skapar jag en textruta?

  När textruta väljs som frågetyp läggs den till längst ner på sidan. Du får möjlighet att lägga till en beskrivning eller rubrik men dessa fält kan naturligtvis också lämnas tomma. Väljer du Textfält får du ett större område för fritextsvar som är mer lämpat för en längre kommentar.

  Viktigt: Gränsen för antal tecken i textrutan är 32 000 tecken. Detta är inställt som gräns eftersom det är det maximala antalet tecken som passar in i en Excel-cell och därmed säkerställer att överföringen är möjlig. Du kan själv välja en lägre gräns för en textruta genom att ange önskad teckengräns i Max antal tecken-fältet.

  Hur anpassar jag en textruta?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om ni vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Följande funktioner fungerar enbart I KOMBINATION med en obligatorisk fråga:

  Numerisk: Klicka i Numerisk om du endast vill att numeriska värden (siffror) skall godkännas som svar.
  E-postadress: Klicka i E-postadress om du endast vill att e-postadresser skall vara godkända svar.
  Datum: Funktion gör så att respondenten kan välja ett datum från en kalender.
  Extern parameter: : Klicka i Extern parameter om du vill kunna fånga upp externa parametrar i URL:n. Detta används för det mesta vid genomförande av panelundersökningar.
  Max antal tecken: Det är möjligt att begränsa antal siffror eller bokstäver som svaret får bestå av. Om denna ruta lämnas tom kommer max 150 tecken att vara tillåtna.

   

  Texruta i respondentvyn

   

  Texfält i respondentvyn

  Frågor och svar

  Fråga: Kan jag ändra standardtexten i en textruta?

  Svar: Nej, det kan du inte. Standardtexten är hårdkodad och kommer ändras enligt språket din enkät görs på. På vissa språk har du möjlighet att ändra mellan formellt och informellt språk för att ändra tonen. Det är dock inget som kan anpassas helt fritt.