Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Tidsbegränsning och tidtagning

Tidtagar- och tidsbegränsningsfunktionen kan användas för att mäta och begränsa den tid som ges för att besvara en enkät, och kan vara användbar vid test eller frågetävlingar. 

Funktionen kan också användas om du har en sluttext i enkäten som du vill att respondenten ska läsa för att därefter omdirigeras till en annan webbsida efter en utsatt tid.

Tidsbegränsning

Tidsbegränsningsfunktionen kan användas på två olika sätt:

  • För att ange hur många minuter som högst får spenderas på en enkät

eller

  • För att ange hur många sekunder det ska ta innan respondenten omdirigeras efter slutförd enkät

Hur sätter man en tidsbegränsning på en enkät?

Du kan sätta en specialanpassad tidsbegränsning på en enkät genom att skriva [TIMELIMIT:X] i fältet för introduktionstext i din enkät. 

X representerar antalet minuter som respondenten ges för att besvara enkäten. Ersätt X med antalet minuter som du vill ge respondenten att besvara din enkät. Detta kan vara användbart om du vill använda Netigate för ett test eller en frågetävling

Exempel: [TIMELIMIT:3] ger respondenten 3 minuter att slutföra hela enkäten. 

Timelimit with Netigate

Om tidsbegränsningen är nådd kommer respondenten att skickas till slutet av enkäten istället för till nästa sida när respondenten försöker gå vidare.

Hur omdirigerar jag respondenten till en annan webbsida efter att ha slutfört enkäten?

När en tidsbegränsning sätts på en sluttext i en enkät kommer det att bestämma den tid det tar innan respondenten blir omdirigerad till en angiven webbsida.  

Skriv [TIMELIMIT:X] i fältet för sluttext. X står för antal sekunder det kommer ta innan respondenten omdirigeras.

Timelimit with Netigate

Om en webbsida för omdirigering inte har angetts kommer tidsbegränsningen inte aktiveras. Om en webbsida för omdirigering har angetts men inte en tidsbegränsning, kommer respondenten automatiskt att omdirigeras vid sluttexten efter ett förinställt antal sekunder.

Timer / Tidtagning

En tidtagare kan läggas in via redigeringsläget på din enkät. Om du aktiverar tidtagarfunktionen kommer en tidtagare att vara synlig för respondenten vid bevarandet av enkäten. Tidtagaren kommer att räkna ner från den angivna tidsbegränsningen.

Hur lägger jag in en tidtagare i en enkät?

Börja med att lägga till ett fält för informationstext på alla sidor där tidtagaren ska vara synlig. Skriv sedan [TIMER] i varje fält.

Timelimit with Netigate

När respondenten besvarar enkäten kommer tidtagaren att vara synlig.

Example of a question with a time limit