Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Tillämpa nedbrytning och Infoga serier

Att arbeta med serier och lägga till jämförelser mellan olika filter eller data är ett bra sätt att bryta ner resultatet i olika nivåer och undernivåer. Det är ett snabbt och enkelt sätt att göra dem jämförbara med varandra i din rapport.

Till exempel kan du bryta ner resultatet och jämföra olika avdelningar eller försäljningsrepresentanters resultat med ett enkelt knapptryck.

Ny nedbrytning

Du kan använda alternativet Ny nedbrytning när du vill skapa en rapport där du jämför alla alternativ i en fråga, till exempel efter avdelning.

För att tillämpa nedbrytning, gå till frågan i din rapport och i övre högra hörnet av frågan finns en ikon i form av med tre små prickar:

Alternativet som heter Ny nedbrytning skapar en egen unik serie/kolumn i rapporten för var och en av svarsalternativen i frågan. När vi tillämpar nedbrytning till avdelningen i vårt exempel kommer frågan att presenteras enligt följande:

Hela rapporten kommer att delas upp i dessa specifika serier/kolumner och du kommer se en översikt där avdelningarna ställs mot varandra i en jämförande presentation.

Bryta ner resultatet på en NPS-fråga

När du vill bryta ner resultatet baserat på en NPS fråga får du två alternativ; antingen Ny nedbrytning eller Bryt ner på grupper. 

Ny nedbrytning skapar en jämförelse mellan varje enskilt alternativ i frågan, vilket ger dig 11 kolumner i din rapport.

Bryt ner på grupper delar rapporten i de tre olika NPS-grupperna och ger dig tre kolumner i din rapport. En kolumn för alla Kritiker (Detractors), en andra för Passiva (Passives) och en tredje för Ambassadörer (Promoters). Detta ger dig möjlighet att enkelt jämföra de tre olika grupperna i rapporten.

Infoga serier

Infoga serier är ett sätt att manuellt skapa jämförelser och anpassa din rapport på vad du vill se i din rapport. För att skapa en serie måste du gå till Serier i menyn till vänster på skärmen och klicka på Infoga. Detta kommer skapa ytterligare en serie i din rapport som heter Series 2.

Ändra namn på en serie: Klicka på namnet på din serie och ersätt det med texten du vill ha. Detta påverkar varje datatabell i din rapport.

Ändra färg på seriegrafen: Klicka på den färgade pricken, precis till vänster om serienamnet, för att ändra färgen på din serie. Detta påverkar varje graf i din rapport.

Lägg till ett filter i en serie: När du har infogat serier i din rapport vill du förmodligen välja vilken data som ska visas i serien. Följ dessa snabba steg:

  1. Gå till den fråga du vill filtrera din serie på.
  2. Klicka på antalet svar eller diagrammet för det alternativ som du vill filtrera din serie på.
  3. Klicka på Inkludera för att ladda om rapporten med det valda filtret.