Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inställningar: Tillåt exportering

Du kan tillåta rapportmottagare att exportera den delade rapporten i upp till tre olika format: PowerPoint, Excel och PDF.

 

För att aktivera export, gå till DELA> Inställningsikonen ⚙> Tillåt export (växlingsknapp på). Alla tre format är förvalda, men du kan själv välja vilket du vill tillåta.

NOTE: När du exporterar den delade rapporten så återspeglas de inställningar och filter som rapportskaparen har tillämpat. Om rapportmottagaren har tillåtelse att filtrera, och utövar denna funktion innan export, kommer den exporterade filen inte att återspegla dessa ändringar.


Andra delningsinställningar