Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inställningar: Tillåt filtrering

Innehållsförteckning

  När du delar en rapport kan du bestämma om mottagaren är begränsad till endast visningsrättigheter eller även får lov att filtrera svaren.

  Genom att tillåta filtrering kan en mottagare begränsa urvalet ytterligare, men aldrig utvidga urvalet utöver de filter som används av rapportskaparen.

  Avaktivera rapport-filtrering

  DELA > Inställningsikon  >  Filtergräns (växlingsknapp av)

  Alla siffror i den delade rapporten är avaktiverade och kan inte filtreras.

  Tillåt rapport-filtrering

  DELA > Inställningsikon > Filtergräns (växlingsknapp på)

  Alla nummer i den delade rapporten är klickbara och mottagaren kan filtrera vidare på den tillgängliga datamängden.

  NOTE: Inga filter som används i den delade rapporten sparas. Varje gång en mottagare laddar om sidan, eller loggar in för att se rapporten igen, så återställs rapporten till de ursprungliga filtren som skaparen använt.

  Om export av den delade rapporten är tillåten så kommer de filter som tillämpas av mottagaren inte att återspeglas i exporten.

  Ange en filtergräns för en delad rapport

  Du kan begränsa mottagarens tillgång till filtrering genom att tillämpa en filtergräns. Denna inställning skyddar svar från mindre respondentgrupper från att avslöjas.

  För att ställa in en filtergräns klickar du på ​DELA> Inställningsikonen ⚙ > Filtergräns (växlingsknapp på) ​> Filtergräns > 0

  Den mest populära filtreringsgränsen är 5, men du kan använda valfritt nummer.

  Filtergränser förhindrar filtrering av valfritt nummer. Endast nummer ​under​ vad som ställts in kan tillämpas. Om gränsen är 5 kan rapportmottagaren alltså filtrera grupper ≥5.

  NOTE: Om rapporten delas från ett konto som har en egen filtergräns tillämpad på användarnivå, så kan den delade rapporten inte filtreras på en mindre nivå än den som skaparen använt i rapporten. T.ex. Om användaren valt filtergräns 10 och personen sedan delar rapporten med en filtergräns på 5, kan rapportmottagaren inte filtrera något svar under 10.

  Fungerar inte filtergränsen?

  Jag försöker filtrera ett svar som är långt över min filtergräns, men systemet tillåter mig inte att göra det. Varför?

  Denna situation kan uppstå om filtergränsen gör att det totala antalet återstående svar i rapporten hamnar under din filtergräns.

  Till exempel kan det finnas ett EXKLUDERA-filter som används på ett ord eller fråga. Låt oss exempelvis säga att skaparen uteslutit alla textsvar med ordet ”kommunikation”. Om rapportmottagaren tillämpats filtergräns 5 och försöker filtrera frågan “Vilken avdelning jobbar du på? och filtrerar sedan på HR som har 20 svarspersoner så dyker en filtergränsvarning upp. Det beror på att även om 20 personer är fler än 5, så kommer användningen av filtret att lämna färre svar i rapporten än 5, eftersom endast 3 personer i HR inte har använt ordet ”kommunikation” i sitt textsvar.


  Andra delningsinställningar