Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Filtrera på tid

Du kan välja att filtrera ditt resultat för en specifik tidsperiod eller tidsintervall. Exempelvis: Om du har en pågående NPS-undersökning som skickas ut regelbundet och kommer att fortsätta vara aktivt under en längre period, kan du filtrerar din rapport för att endast visa resultatet som blivit registrerat de senaste 30 dagarna.

Detta kan vara användbart för att visa relevanta svar och hålla koll på utvecklingen av dina undersökningsresultat.

Filtrera resultat baserade på tid

För att sätta ett tidsfilter, hitta dropdown menyn överst i det  högra hörnet av din rapport, som automatiskt är inställt på All tid som standard.

Det finns många förinställda val som du kan välja från. Eller så kan du ställa in din egna tidsram genom att välja Anpassa i dropdown menyn.

Efter att du valt startdatum kommer slutdatumet att automatiskt uppdateras till dagens datum. Du kan ändra detta till datumet du önskar.

Du kan också ändra detta i dropdown menyn genom att välja Filter under HANTERA RAPPORT i menyn till vänster och sen välja rapportperiod. 

NOTE: Ändringar i denna dropdown menyn i något av ovan alternativ kommer påverka hela rapporten.

Tids filter på serier

Tidsfilter kan också ställas in på specifika serier som du har inkluderat i din rapport. I menyn till vänster, välj Filter och sätt din önskade tidsram genom att klicka på pilen i rapportperiod delen.

Du kan definiera en önskad tidsram för varje serie som du har genom att använda den motsvarande rullistan. Exempelvis kan du ha en serier som visar resultatet de senaste 12 månaderna och en annan som visar de senaste 6 månaderna, och en tredje för de senaste 30 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över utvecklingen av dina resultat över tid.

Om du har inte har satt en individuell tidsram för en serie, kommer denna att anpassas för tidsramen som satts som standard för rapporten.

NOTE: En serie av individuella tidsramar som satts kommer inte påverkas att tidsramen som satts för hela rapporten.