Success Center

Support

Översikt – Undersökningsinställningar

Titta på en kortare instruktionsvideo:

När du skapar en ny undersökning måste du först ange undersökningens namn. Detta namn är för internt bruk och visas bara i administrationsgränssnittet och inte för era respondenter.

När du har skapat din undersökning kommer du att se ett antal grundläggande inställningar:

Grundläggande inställningar

Ange era grundläggande inställningar för undersökningen

Inställning Beskrivning
Min undersökning Det namn du gav din undersökning. Klicka på texten för att redigera namnet.
Ange en beskrivning för undersökningen En intern beskrivning av undersökningen som enbart är synlig för användare med rätt behörighet i plattformen.
Startdatum & Slutdatum Det datum då undersökningen ska starta och automatiskt avslutas.
Språk Det valda språket gäller för automatiska meddelanden och knapptexter som används i undersökningen.
Villkor & Samtycke Lägger till en förstasida med villkor och samtycke som respondenten måste acceptera innan de kan påbörja undersökningen.
Undersökningsmapp Ange vilken mapp du vill spara undersökningen i.
E-post till kontaktperson Adressen till den person som ska motta eventuella frågor från respondenterna.
Designmall Välj en designmall för din undersökning.
Multispråkstöd Här kan du lägga till olika översättningar av din undersökning. Läs mer om multispråkstöd.
Övriga inställningar Hantera övriga inställningar för din undersökning.

 

Klicka på ”Övriga inställningar” för att hantera undersökningens avancerade inställningar. Sidan är kategoriserad efter följande områden:

Undersökningsinställningar

Här kan du läsa mer om undersökningsinställningar

Distribution

Här kan du läsa mer om distribution

Meddelandeinställningar

Här kan du läsa mer om meddelandeinställningar

Hantera incitament

Här kan du läsa mer om hur du hanterar incitament

Datalagring

Här kan du läsa mer om datalagring

Quiz-alternativ

Här kan du läsa mer om quiz-alternativen

Sidlayout

Här ställer du in sidlayout för din undersökning

Alla: Klicka här om du vill se hela undersökningen på en och samma gång. Introduktion, frågor och sluttext visas och du kan enkelt hantera layout, stavning och andra detaljer.

Du kan redigera texter, rubriker och svarsalternativ genom att dubbelklicka på det valda ämnet. Klicka på ”Spara” för att spara dina ändringar. Klicka på ”Avbryt” för att avbryta utan att genomföra några ändringar. Du kan ändra frågeordningen genom att klicka på den valda frågan och sedan dra och släppa den på en ny plats.

Introduktion: Här får du möjlighet att skriva en introduktionstext. Denna text blir det första som respondenterna ser när de öppnar undersökningen. Du kan använda detta utrymme för att till exempel ange syftet med undersökningen eller ge speciella instruktioner till respondenterna. Om fältet är tomt kommer respondenterna att gå direkt till enkätfrågorna. Klicka på ”Spara” efter att du har lagt till introduktionstexten.

Tips: Vi rekommenderar att du utnyttjar denna möjlighet för att ge respondenterna en bättre förståelse av syftet med deras deltagande och vad resultaten kommer att användas till.

1 (olika siffror): Visar hur många sidor som undersökningen innehåller. Till en början innehåller alla undersökningar endast en sida men du kan enkelt lägga till fler sidor genom att klicka på plustecknet.

Sluttext: Under den här fliken kan du ange en text som dina respondenter kommer att se när de är färdiga med undersökningen. Vi rekommenderar att du alltid skriver en sluttext för att tacka dina respondenter.

Du kan hela tiden klicka på förhandsgranskningsikonen i det högra hörnet av menyn för att öppna en testversion av den sida som du arbetar med. Klicka på ”Alla” för att förhandsgranska samtliga sidor.