Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Undersökningsinställningar

Se en kort instruktionsvideo:

När du skapar en ny undersökning måste du först ange undersökningens namn. Detta namn är för internt bruk och visas bara i administrationsgränssnittet och inte för era respondenter.

När du har skapat din undersökning kommer du att se ett antal grundläggande inställningar:

Grundläggande inställningar

Ange era grundläggande inställningar för undersökningen

Inställning Beskrivning
Min undersökning Det namn du gav din undersökning. Klicka på texten för att redigera namnet.
Ange en beskrivning för undersökningen En intern beskrivning av undersökningen som enbart är synlig för användare med rätt behörighet i plattformen.
Startdatum & Slutdatum Det datum då undersökningen ska starta och automatiskt avslutas.
Språk Det valda språket gäller för automatiska meddelanden och knapptexter som används i undersökningen.
Villkor & Samtycke Lägger till en förstasida med villkor och samtycke som respondenten måste acceptera innan de kan påbörja undersökningen.
Undersökningsmapp Ange vilken mapp du vill spara undersökningen i.
E-post till kontaktperson Adressen till den person som ska motta eventuella frågor från respondenterna.
Designmall Välj en designmall för din undersökning.
Multispråkstöd Här kan du lägga till olika översättningar av din undersökning. Läs mer om multispråkstöd.
Övriga inställningar Hantera övriga inställningar för din undersökning.

 

Klicka på ”Övriga inställningar” för att hantera undersökningens avancerade inställningar. Sidan är kategoriserad efter följande områden:

Undersökningsinställningar

Här kan du läsa mer om undersökningsinställningar

Distribution

Här kan du läsa mer om distribution

Meddelandeinställningar

Här kan du läsa mer om meddelandeinställningar

Hantera incitament

Här kan du läsa mer om hur du hanterar incitament

Datalagring

Här kan du läsa mer om datalagring

Quiz-alternativ

Här kan du läsa mer om quiz-alternativen