Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Undersökningslogik – Gömma frågor

Innehållsförteckning

  Vad är gömma-logik?

  I Netigate är det möjligt att med hjälp av undersökningslogik kontrollera flödet av dina frågor och hur de visas för dina respondenter. Lägg till en logikfunktion genom att klicka på Logik-symbolen som finns tillgänglig vid varje fråga och sida (se bilden nedan). Kom ihåg att alltid testa din undersökning ordentligt för att försäkra dig om att logiken du har lagt till fungerar som den ska.

  Med gömma-logik kan du dölja sidor, frågor eller specifika svarsalternativ för respondenter som matchar de villkor och regler du skapar.

  Viktigt: För att använda denna logikfunktion behöver den refererade frågan finnas på en annan sidan än originalfrågan.

  Vi rekommenderar starkt att du först bygger klart hela din undersökning innan du lägger till någon undersökningslogik. Kom även ihåg att alltid testa din enkät för att försäkra att logiken fungerar som du tänkt.

  Tänk även på logiken kan komma att inte gälla om du ändrar ordning på frågorna. Se till att logiken fortfarande fungerar om du byter ordning på frågorna.

  Dölj frågor med hjälp av undersökningslogik

  Gå till redigeringsläget för din undersökning och klicka på logik-knappen. Läs mer i styckena nedan för att ta reda på hur du döljer en sida eller döljer en fråga eller ett svar.

  Om du redan har lagt till logik till dina frågor eller sidor kommer logik-symbolen att lysa grönt. Klicka på knappen för att se den befintliga logiken. Du kan redigera regeln genom att klicka på den. Klicka på Lägg till logik för att lägga till en ny logik-funktion. Klicka på papperskorgen för att radera.

  Om du inte har någon logik för frågan kan du välja Lägg till logik för att lägga till en ny logik-funktion.

  Dölj en sida

  Om du vill dölja en hel sida (som kan innehålla mer än en fråga) så behöver du använda logik-knappen som gäller för hela sidan. Den finns i det övre högra hörnet, bredvid sidnamnet.

  I rullgardinsmenyn längst upp till vänster har du möjlighet att välja om du vill gömma, notifiera, hoppa till sida eller hoppa till url. I vårt fall väljer vi gömma.

  Dölj frågor med hjälp av undersökningslogik

  I nästa steg kan du välja vilka villkor som ska gälla för logiken. Ett exempel skulle vara att om respondenten svarar ”Ja” på fråga 1 så ska sida 2 döljas. De kommer då gå direkt till sida 3 eftersom de gjort ett visst val vid fråga 1.

  För att lägga till ytterligare villkor klickar du på +. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara ändringar.

  Dölj en fråga eller ett svarsalternativ

  Om du vill gömma en specifik fråga eller ett specifik svarsalternativ tillhörande en fråga behöver du använda dig av logik-knappen vid respektive fråga. Knappen sitter uppe i det högra hörnet för varje fråga.

  I rullgardinsmenyn i det vänstra hörnet kan du välja att gömma eller avaktivera element. Det följs av villkor för när det ska träda i kraft. I vårt fall vill vi gömma en fråga.

  I nästa steg kan du ange kriterierna för när gömma-logiken ska aktiveras. Exempelvis kan svaret “ja” på sida 2, fråga 1 innebära att svarsalternativ 3 på frågan som logiken skapas för döljs. Vilket innebär att respondenten, om de svarar “ja” på fråga 1 på sida 2 endast ser svarsalternativen 1, 2, 4 och 5.

  Du kan också välja att gömma en hel fråga. I sådana fall kommer hela frågan, där du tryckte på logik-knappen, gömmas vid villkoren du sätter.

  För att lägga till ytterligare villkor klickar du på +. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara ändringar.

  Hur använder jag gömma-logik?

  Du kan använda logikfunktionen för att gömma sidor, frågor eller specifika svarsalternativ, baserat på tidigare svar.

  Exempel

  I detta exempel har vi en kryssruta där respondenterna efterfrågas vilka tv-kanaler de tittar på och sedan betygsätta de tv-kanaler som de tittar på regelbundet. Det betyder att respondenterna inte behöver betygsätta de tv-kanaler som de aldrig tittar på.

  För att skapa denna logik måste du gå igenom ett par steg:

  1. Låt oss börja med att se över den specifika frågan som vi ska använda: ”Markera kryssrutorna för de tv-kanaler du regelbundet tittar på?” Du måste även ha rätt uppföljningsfråga. Observera att uppföljningsfrågan måste ställas på en annan sida än den ursprungliga frågan. I det här exemplet är uppföljningsfrågan en matris med en skala från 1–5 för att betygsätta tv-kanalerna.

  2. För att skapa logik som döljer svarsalternativ i uppföljningsfrågan måste du klicka på den Logik-symbolen som visas för uppföljningsfrågan (matrisen). Klicka sen på Ny regel.

  3. Definiera villkoren som du vill använda dig av. För exemplet ovan skulle logiken behöva se ut som följer. Jag vill: gömma, kanal 5. När: svaret på, Fråga 1, är skilt från, kanal 5.

  När du väljer är skilt från, gömmer du svarsalternativet i matrisen när respondenten inte har markerat den motsvarande rutan i fråga 1.

  gomma logik