Success Center

Support

Undersökningslogik – Dölj frågor

Vad är dold logik?

I Netigate är det möjligt att med hjälp av undersökningslogik kontrollera flödet av dina frågor och hur de visas för dina respondenter. Lägg till en logikfunktion genom att klicka på Logik-symbolen som finns tillgänglig vid varje fråga och sida (se bilden nedan). Kom ihåg att alltid testa din undersökning ordentligt för att försäkra dig om att logiken du har lagt till fungerar som den ska.

Med dold logik kan du gömma sidor, frågor eller specifika svarsalternativ för respondenter som matchar de villkor och regler du skapar.

Viktigt: Vi rekommenderar att du först bygger klart hela din undersökning innan du lägger till någon undersökningslogik.

Om du redan har lagt till logik på dina frågor eller sidor kommer Logik-ikonen att lysa grönt. Klicka på ikonen för att se den befintliga logiken. Du kan redigera regeln genom att klicka på den. Klicka på papperskorgen för att radera.

Om du inte har skapat någon logik för den här frågan kan du göra det genom att klicka på Lägg till logik. I rullgardinsmenyn längst upp till vänster har du möjlighet att välja om du vill gömma, notifiera, hoppa till sida eller hoppa till hemsida. I vårt fall väljer vi gömma.

Dölj frågor med hjälp av undersökningslogik

I nästa steg kan du välja vilka villkor som ska gälla för logiken. Ett exempel är: Om respondenten svarar ”Ja” på fråga 1 så ska fråga 2 döljas. För att lägga till ytterligare villkor klickar du på ”+”. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara.

Viktigt: Vi rekommenderar att du inte ändrar ordningen på dina frågor / sidor efter att du har lagt till logik. Testa alltid frågorna noggrant så logiken fungerar innan du delar undersökningen.

Hur använder jag dold logik?

Du kan använda logikfunktionen för att gömma sidor, frågor eller specifika svarsalternativ, baserat på tidigare svar.

I detta exempel har vi en kryssruta där respondenterna måste ange vilka tv-kanaler de tittar på och sedan betygsätta de tv-kanaler som de tittar på regelbundet. Det betyder att respondenterna inte behöver betygsätta de tv-kanaler som de aldrig tittar på.

För att skapa denna logik måste du gå igenom ett par steg:

1. Låt oss börja med att se över den specifika frågan som vi ska använda: ”Markera kryssrutorna för de tv-kanaler du regelbundet tittar på”. Du måste även ha rätt uppföljningsfråga. Observera att uppföljningsfrågan måste ställas på en annan sida än den ursprungliga frågan. I det här exemplet är uppföljningsfrågan en matris med en skala från 1–5 för att betygsätta tv-kanalerna.

2. För att skapa logik som döljer svarsalternativ i uppföljningsfrågan måste du klicka på den Logik-symbolen som visas för uppföljningsfrågan (matrisen). Klicka sen på Ny regel.

När du lägger till logiken måste du ange den enligt följande: ”Jag vill: gömma, kanal 5. När: svaret på, Fråga 1, är skilt från, kanal 5.

När du väljer är skilt från, gömmer du svarsalternativet i matrisen när respondenten inte har markerat den motsvarande rutan i fråga 1.