Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Undersökningslogik – Skicka notifikationer

Innehållsförteckning

  Använd logik för att skicka meddelanden

  Du kan använda undersökningslogik för att skicka automatiska meddelanden från din Netigate-undersökning. Denna notifikation skickas till en angiven e-postadress, till exempel till en respondent eller en kontoansvarig.

  Lägg till en logikfunktion genom att klicka på Logik-symbolen som finns tillgänglig vid varje sidnivån (se bilden nedan). Kom ihåg att alltid testa din undersökning ordentligt för att försäkra dig om att logiken du har lagt till fungerar som den ska.

  Observera att det inte går att skicka några notifikationer från undersökningens testlänk. Undersökningen måste även vara aktiverad och fortfarande tillgänglig för att logiken ska fungera.

  Viktigt: Vi rekommenderar att du först bygger klart hela din undersökning innan du lägger till någon undersökningslogik.

  Logik

  Om du redan har lagt till logik på dina frågor eller sidor kommer Logik-symbolen att lysa grönt. Klicka på ikonen för att se den befintliga logiken. Du kan redigera regeln genom att klicka på den. Klicka på papperskorgen för att radera.

  Om du inte har skapat någon logik för den här frågan kan du göra det genom att klicka på Lägg till logik. I rullgardinsmenyn längst upp till vänster har du möjlighet att välja om du vill gömma, notifiera, hoppa till sida eller hoppa till hemsida.

  I rullgardinsmenyn under När väljer du vilka regler som bestämmer när logiken ska träda i kraft.

  I vårt fall väljer vi Notifiera och sen Alltid.

  Ett exempel är: Respondenten svarar ”Ja” på fråga 1 och då ska en notifikation skicka till en kontoansvarig. För att lägga till ytterligare villkor klickar du på +. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara.

  Viktigt: Vi rekommenderar att du inte ändrar ordningen på dina frågor / sidor efter att du har lagt till logik. Testa alltid frågorna noggrant så logiken fungerar innan du delar undersökningen.

  Hur lägger jag till logik för att skicka notifikationer?

  Du kan använda logikfunktionen för att skicka ett e-postmeddelande med svar från enkäten. Denna logik baseras antingen på svaret/svarsmängden på en fråga eller så kan du ställa in så att en notifikation alltid skickas, oavsett tidigare svar.

  Lägg till logiken på den sida du vill skicka meddelandet ifrån. Om du t.ex. vill att meddelandet ska skickas när alla frågor är besvarade så lägger du till logiken på den sista sidan i din undersökning. Du kan även lägga till logiken tidigare i undersökningen men då innehåller e-postmeddelandet endast de frågor som har besvarats fram tills dess.

  Meddela en kontoansvarig eller en e-postadress

  Du kan använda logik till att skicka meddelanden till relevanta personer för att kunna vidta snabba åtgärder.

  I en kundundersökning kan du t.ex. skicka ett meddelande till er kontoansvarige ifall en kund ger er en låg poäng på viktiga frågor om kundnöjdhet.

  Så här går du tillväga

  1. Gå till den sida i din undersökning där du vill lägga till meddelandet. Vi rekommenderar att du lägger till logiken på den sista sidan för att inkludera så mycket information som möjligt i e-postmeddelandet.
  2. Klicka på Logik-ikonen och välj Jag vill notifiera. Ange sen den e-postadress som meddelandet ska skickas till.
  3. Välj de villkor som bestämmer när logiken ska träda i kraft. I det här exemplet använder vi NPS-frågan för att ställa in villkoren:

  Jag vill: Notifiera erik@netigate.net När: Svaret på SIDA 1: ”Skulle du rekommendera Netigate till en vän eller kollega” är mindre än ”7”.

  Detta innebär att erik@netigate.net kommer få ett meddelande varje gång en respondent slutför undersökningen och lämnar ett NPS-värde som är mindre än 7.

  Skicka ett meddelande till en respondent

  Du kan även använda logiken i enkla anmälningsblanketter som är kopplade till en hemsida eller en blogg. I dessa typer av formulär kan du be om besökarens e-postadress och använda den informationen för att skicka meddelanden och bekräftelser.

  Så här går du tillväga:

  1. Lägg till en textruta i din undersökning och markera alternativet E-postadress i toppmenyn.

  2. Gå till den sida i din undersökning där du vill lägga till meddelandet. Vi rekommenderar att du lägger till logiken på den sista sidan för att inkludera så mycket information som möjligt i e-postmeddelandet.

  3. Välj de villkor som bestämmer när logiken ska träda i kraft. I det här exemplet ställer vi in villkoren baserat på textboxen där respondenten angav sin e-postadress.

  Jag vill: Notifiera [namnet på textrutan] När: Alltid

  Detta innebära att alla respondenter som lämnar sin e-postadress och slutför undersökningen kommer att få ett meddelande.