Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Undersökningsmappar

Som administratör kan du i kontoinställningarna klicka på Undersökningsmappar för att dela upp era undersökningar och användare i olika mappar.

Skapa en ny mapp genom att klicka på Lägg till mapp. Ange sedan ett namn och klicka på Spara.

Beroende på vilka användarrättigheter eller vilken licens du har kanske du inte ser alterativet om att skapa undersökningsmappar. Hör av dig till din kontaktperson på Netigate för att få mer information.

Du kan ta bort mappar genom att klicka på den röda papperskorgen bredvid mappen. De undersökningar som ligger i en raderad mapp flyttas automatiskt till Okategoriserat.

Klicka på pennikonen för att redigera namnet på en mapp.

Flytta en undersökning till en mapp

På sidan se resultat eller redigera undersökning hittar du alla dina undersökningar och undersökningsmappar. Längst ner på sidan finns de mappar som ännu inte innehåller några undersökningar.

Flytta en undersökning till en mapp:
Klicka på undersökningen, håll musen nedtryckt, och dra undersökningen till den nya mappen.