Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Villkor och Samtycke

Vad är funktionen Villkor & Samtycke?

Denna funktion lägger till en bekräftelse av samtycke i början av undersökningen. Respondenten kommer då uppmanas att godkänna villkoren för din undersökning och utan samtycke kan respondenten inte starta undersökningen.

Efter att ha accepterat dina villkor kan respondenten påbörja undersökningen som vanligt. Längst ned på varje sida i din undersökning kommer det finnas en ”Samtyckelänk”. Om en respondent klickar på länken så har de möjlighet att återkalla sitt tidigare samtycke genom att välja ”Nej” istället. Detta kommer att radera alla svar som de hittills har lämnat i denna undersökning.

Viktigt: Den här funktionen är specifik för varje undersökning och påverkar inte respondentens svar ifrån andra undersökningar.

Hur lägger jag till villkor & samtycke?

Öppna redigeringsläget för din undersökning. I toppmenyn kan du se ett alternativ som heter Villkor & Samtycke. Aktivera genom att klicka på knappen. Lyser den grönt betyder det att funktionen är aktiverad. Är knappen grå betyder det att funktionen är inaktiverad.

Sektionen med villkor & samtycke läggs till som förstasida i din undersökning. Klicka på textrutan för att redigera introduktionstexten.

Villkor & samtycke i respondentvyn

Dina respondenter kommer att se frågan i form av en radioknapp innan de ser resten av undersökningen. Respondenten måste acceptera villkoren för att kunna påbörja undersökningen.

Även efter att en respondent har gett sitt samtycke har de möjlighet att återkalla samtycket samtidigt som de fyller i undersökningen. Längst ned på varje sida finns alternativet Villkor och Samtycke tillgängligt.

Om en respondent klickar på länken så har de möjlighet att återkalla sitt tidigare samtycke och välja Nej istället. Detta kommer att radera varje svar de hittills har givit i denna undersökning.

Viktigt: Om du har skickat en undersökning med en personlig identifierare (till exempel inloggning eller e-postadress) så har respondenten möjlighet att gå tillbaka till undersökningen och återkallar sitt samtycke i efterhand. Då kommer tidigare svara att raderas. För dig betyder det att du kanske har 300 svar idag men bara 250 svar imorgon.