Success Center

Academy

Bakgrundsdata & Logik

I det här webinaret vill vi visa er hur ni kan arbeta med bakgrundsdata och logik i era undersökningar i Netigate.
Vi går igenom hur vi förbereder vår bakgrundsdata innan vi laddar up den, hur vi laddar upp den och använder den i vår undersökning. Vi visar även hur vi kan jobba med logik i vår undersökning t.ex. med att hoppa över frågor, dölja frågor och enskilda svarsalternativ samt notifiera personer inom vår organisation när särskilda svar lämnas.

  • Hur vi behöver förbereda vår bakgrundsdatafil
  • Hur vi laddar upp och bakgrundsdata och skickar ut.
  • Använda bakgrundsdata för att personifiera våra e-postutskick
  • Använda bakgrundsdata för att förtydliga frågor i undersökning genom att t.ex. visa namnet på respondentens närmaste chef, eller produkt dem köpt.
  • Använda logik för att hoppa över frågor.
  • Ställ in logik för att dölja frågor och sidor.
  • Använda logik för att notifiera nyckelpersoner inom er organisation
  • Använda logik för att dölja specifika delar utav våra frågor t.ex. svarsalternativ eller en utav två frågor på en sida.

Instruktör: Mark Åström
Längd: 45:11