Success Center

Academy

Användaradministration

Vårt webinar om användaradministrastion i Netigate riktat mot våra administratörer. Vi går här igenom hur vi jobbar med att skapa användare, bestämma rättigheter, sätta upp användargrupper, ställa in krav för lösenordshantering och uppdatera sitt egna lösenord.

Instruktör: Mark Åström
Längd: 19:33